Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
Tóm tắt
  
305Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định Ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 23/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021.

2/21/2021
304Attachment
  
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 13/01/2021 đến hết ngày 11/02/2021.

2/11/2021
303Attachment
  
Dự thảo Quyết định Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 05/02/2021.

2/5/2021
299Attachment
  
Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, Điều của Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 21/1/2021

1/21/2021
298Attachment
  
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 20/12/2020 đến hết ngày 18/1/2021.

1/18/2021
297Attachment
  
Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng  kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 08/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021.

1/6/2021
296Attachment
  
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Sở Y tế và các cơ sở y tế thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai quản lý.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 5/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021.

1/3/2021
293Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 19/12/2020.

12/19/2020
294Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 19/12/2020.

12/19/2020
292Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế trong việc tổ chức lể tang cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 19/11/2020 đến ngày 18/12/2020.

12/18/2020
301Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với chỉ tiếu đất khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 17/12/2020.

12/17/2020
291Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/11/2020 đến hết ngày 13/12/2020.

12/13/2020
287Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trên địa bàn tỉnh

Thời gian lấy ý kiến: Từ 13/11/2020 đến ngày 12/12/2020

12/12/2020
288Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 12/12/2020.

12/12/2020
289Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 12/12/2020.

12/12/2020
290Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định các khoản thu, mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 12/12/2020.

12/12/2020
286Attachment
  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 11/12/2020.

12/11/2020
295Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm 2020.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 27/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020.

12/10/2020
285Attachment
  
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 10/11/2020 đến ngày 09/12/2020.

12/9/2020
300Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với chỉ tiếu đất khu công nghiệp huyện Long Thành.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 09/12/2020.

12/9/2020
281Attachment
  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

12/6/2020
282Attachment
  
Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết năm 2021.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

12/6/2020
283Attachment
  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

12/6/2020
284Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về đề án Sữa học đường giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

12/6/2020
302Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với chỉ tiếu đất khu công nghiệp huyện Cẩm Mỹ.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

12/6/2020
280Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020.

12/5/2020
276Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

11/30/2020
274Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành các Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 30/10/2020 đến hết ngày 28/11/2020.

11/28/2020
271Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao.

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020.

11/26/2020
272Attachment
  
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai).

​Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020

11/26/2020
1 - 30Next