Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Nội dung họp
Tài liệu họp(tệp gắn kèm)
Thành phần tham dự
Thành phần tham dự có mặt
Diễn biến cuộc họp
Ý kiến phát biểu
Kết luận của người chủ trì
Thông báo kết luận(tệp gắn kèm)
  
  
​Thông qua Hội đồng thẩm định thẩm
  
3/3/2019 8:00 AMHọp chuyên đề

​Thông qua Hội đồng thẩm định thẩm định QHXD tỉnh Đồ án QHCT 1/500 Khu dân cư tái định cư Hiệp Hòa

​Chủ tịch xã Hòa Hiệp, Phó chủ tịch xã Hòa Hiệp.

​Trần Văn Vĩnh, ​Chủ tịch xã Hòa Hiệp, Phó chủ tịch xã Hòa Hiệp.​

Approved8
  
3/5/2019 10:00 AMHọp chuyên môn

​Dự triển khai Quyết định khảo sát lập kế hoạch kiểm toán Tổng công ty Sonadezi

 Nguyễn Quốc Hùng​, Giám đốc sở Tài chính

 Nguyễn Quốc Hùng​, Giám đốc sở Tài chính​

Approved4