Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

Home

:

Hình ảnh nổi bật :All PicturesUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Hình ảnh nổi bật dùng cho liên kết tới các module đặt ở trang chủ
 
  
View: 
Edit
Selection Checkbox
Picture Size
 20200131_170136.jpgNo
1
20200131_170136
973 x 669318 KB No
 aa.jpgNo
1
aa
983 x 757147 KB No
 bgic.pngYesCải cách <br />hành chínhhttp://tracuudvc.dongnai.gov.vn
1
bgic
187 x 12115 KB No
 bgic1.pngYesĐăng ký hồ sơ<br />qua mạnghttps://tracuudvc.dongnai.gov.vn/web/dvc
2
bgic1
187 x 12115 KB No
 bgic2.pngYesTra cứu kết quả hồ sơhttps://tracuudvc.dongnai.gov.vn/web/dvc/tchs
3
bgic2
187 x 12114 KB No
 bgic3.pngYesLịch làm việc của UBND tỉnh/Pages/news3.aspx?CatId=153
4
bgic3
187 x 12115 KB No
 cchc.pngYeshttp://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx
1
cchc
185 x 667 KB Yes
 dkhsqm.pngYeshttps://dichvucong.dongnai.gov.vn/nhsqm
2
dkhsqm
185 x 666 KB Yes
 llvUBND.pngNohttps://www.dongnai.gov.vn/Pages/news3.aspx?CatId=153
4
llvUBND
185 x 666 KB Yes
 tckqhs.pngYeshttps://dichvucong.dongnai.gov.vn/tchs
3
tckqhs
185 x 665 KB Yes