Liên kết website


Thông báo

Xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2013

Đăng ngày: 04/03/2013
Tiêu đề thông báo:Xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2013
Nội dung thông báo:

Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo sau Đại học thông báo về việc xét tuyển học viên năm 2013 như sau:

I. Đối tượng xét tuyển:

1. Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức hoặc những người hợp đồng dài hạn hoặc từ 12 tháng trở lên đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chi phối của tỉnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, trong đó ưu tiên thuộc các ngành y tế, giáo dục, đào tạo dạy nghề và đối tượng trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh;

2. Sinh viên năm cuối ở các trường đại học có thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh, có đủ điều kiện được chuyển tiếp lên chương trình đào tạo sau đại học. Trong đó ưu tiên đối tượng con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình tuyển chọn đối tượng đưa đi đào tạo, nếu điểm thi xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên trúng tuyển cho đối tượng thuộc gia đình có công với cách mạng, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Sinh viên Đồng Nai có thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh, học viên đang theo học (bằng nguồn kinh phí tự túc) chương trình sau Đại học với chuyên ngành phù hợp với mục tiêu  đào tạo của chương trình có nguyện vọng công tác lâu dài theo sự phân công của tỉnh Đồng Nai, có khả năng phát triển tài năng của mình cao hơn trong điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi.

4.  Đối tượng được tiếp tục đào tạo ở trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II  là những học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi hoặc xuất sắc ở trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I.

5.  Học sinh loại giỏi lớp 10,11,12 và đậu vào các trường đại học trong nước với tổng số điểm thi đạt tối thiểu 22 điểm hoặc học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp quốc gia có nguyện vọng công tác lâu dài theo sự phân công của tỉnh Đồng Nai.

6.  Đối với các chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Y dược, Công nghệ thông tin, Giáo viên dạy ngoại ngữ và biên phiên dịch đối tượng dự tuyển mở rộng cho những trường hợp có hộ khẩu ngoài tỉnh.

II. Các ngành đào tạo: 
- Ngành y học, tư pháp, luật quốc tế.
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn, công nghệ sinh học.
- Khoa học về yêu cầu ứng dụ ng công nghệ mới, vật liệu mới.
- Khoa học về công nghệ thông tin, truyền thông.
- Khoa học về chế biến nông sản thực phẩm.
- Khoa học ứng dụng về môi trường.
- Khoa học giáo dục.
- Khoa học xã hội nhân văn
- Khoa học kinh tế

Về điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển, quy trình sơ tuyển và thi tuyến, thông tin về hồ sơ tham gia dự tuyến, vui lòng xem chi tiết trong nội dung đính kèm: 01TB-02.01.13-QLK.pdf 

Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo sau Đại học tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức xét duyệt 2 đợt: 
- Đợt 1: đầu tháng 4/2013
- Đợt 2: đầu tháng 8/2013

Mọi thông tin chi tiết về chương trình liên hệ: 
- Nguyễn Thị Mỹ Hương,  điện thoại: 061.3822268/8154 hoặc 0937426427.
- Lâm Ngọc Bảo Khuê, điện thoại: 061.3822268/8157 hoặc 0925727678.

Ngày bắt đầu:04-03-2013
Ngày kết thúc: