Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 với chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững” nhằm hướng đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ là sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-STNMT về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015.
 
Ngày 14/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Trảng Bom.​
 
Ngày 12/5/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.​
 
​Nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Ban Chỉ đạo Phòng, chống và loại trừ các bệnh dịch nguy hiểm tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 65/KH-BCĐ về Phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.
 
Ngày 12/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1149/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. ​ ​
 
Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1132/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030.​
 
Ngày 07/5/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3260/KH-UBND về đánh giá công vụ năm 2015.​
 
Ngày 05/5/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản 3196/UBND-NC về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II/2015.​
 
Ngày 06/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Đồng Nai.​
 
​Ngày 27 tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 3150/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: