Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 20 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh ra Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 20 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh ra Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 20 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh ra Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 20 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh ra Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 20 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh ra Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 20/11/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10971/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2014-2016” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 19/11/2014, UBND tỉnh có văn bản số 10943/UBND-VX chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ.
 
​Ngày 20/11/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 10972/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ II (2014-2019).
 
Ngày 13/11/2014, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh có báo cáo số 3371/BC-BCĐ 389 về Kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2014, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2014. ​
 
​Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh ra thông báo số 10715/TB-UBND về kết luận chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết thực hiện kế hoạch bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thống nhất Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: