Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 20 tháng 11 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9668/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án “Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai năm 2015 và 2016 – 2020.
 
  ​Ngày 22/10/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 178/KH-BATGT về việc tổ chức cuộc thi “Giao thô ng học đường” lần thứ nhất năm học 2015-2016.      
 
​Ngày 15/10/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-BATGT  về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2015.
 
​Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn thuê đất để sản xuất kinh doanh tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.
 
​Ngày 16/10/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quyn định về về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 09 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, sửa đổi nội dung (Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) được ban hành tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh.
 
​​Ngày 08/10/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
 
​Ngày 02/10/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 25/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 21/9/2015, Ban ATGT tỉnh có văn bản số 161/BATGT gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: