Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


Ngày 25/3/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2077/UBND-VX gửi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 1503/BYT-DP ngày 10/3/2015 về việc tăng cường phòng chống bệnh dại. ​
 
Ngày 23 tháng 3 năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2020/KH-UBND về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) trong vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​
 
​Ngày 23/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 09/3/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1665/UBND-CNN gửi các Sở Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, các cơ quan báo, đài tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tăng cường các giải pháp nhằm kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.​
 
Ngày 10/3/2015, UBND tỉnh có văn bản gửi các Sở Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 1225/CĐ-BYT ngày 26/02/2015 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau Tết và mùa lễ hội 2015. ​
 
Ngày 12/3/2015, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 1756/HD-UBND về trình tự thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​
 
Ngày 10/3/2015, Ban Chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ-VPTT về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015. ​
 
Ngày 20/3/2015,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc tỉnh Đồng Nai năm 2015. ​
 
Ngày 05/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1585/KH-UBND về kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. ​
 
Ngày 03/3/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1523/UBND-CNN gửi các Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải trọng quy định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: