Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2198/QĐ-UBND thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 17/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND Duyệt Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2016 -2020.
 
​Ngày 17/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2, quy mô 34,18 ha, phạm vi điều chỉnh tại phân khu phía Nam 24,08 ha).
 
​Ngày 02/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
​ Ngày 15/7/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6440/KH-UBND tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.
 
​Ngày 11/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2020.
 
​Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
 
​Ngày 08/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2158/QĐ-UBND về Tiêu chí xác định đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở.
 
​Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh ra Quyết định số 2163/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: