Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 24/7/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
 
​Ngày 20 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5512/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.​
 
​Ngày 7 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Cự Hùng tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 228/KH-BCĐ-PV28 về việc mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015.
 
​Ngày 7 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc phục vụ công tác của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 7 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc ban hành Biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
 
Ngày 01 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 5075/UBND-VX về việc thực hiện giao dịch hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trên địa bàn tỉnh.
 
​Ngày 16 tháng 2 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
 
​Ngày 01 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5068/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: