Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 29/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 29/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2198/QĐ-UBND thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 17/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND Duyệt Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2016 -2020.
 
​Ngày 17/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2, quy mô 34,18 ha, phạm vi điều chỉnh tại phân khu phía Nam 24,08 ha).
 
​Ngày 02/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
​ Ngày 15/7/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6440/KH-UBND tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.
 
​Ngày 11/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2020.
 
​Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: