Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 19/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thanh tra về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.
 
​Ngày 20/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 19/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/ĐP).
 
​Ngày 13/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2017.
 
​UBND tỉnh vừa có công văn số 7452/UBND-VX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola trên địa bàn tỉnh.
 
​Ngày 12/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Ứng dụng và phát triển Hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đến năm 2015.
 
​Ngày 12/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá lưu trưc tài liệu đất đai.
 
​Ngày 08/8/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7294/KH-UBND về việc thực hiện công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng đến hết năm 2015.
 
​Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7220/KH-UBND về tổ chức thực hiện đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh.
 
​Ngày 05/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: