Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


Ngày 11 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 6334/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07.​
 
​Ngày 14/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc cho công ty TNHH Việt Nông thuê đất để đầu tư dự án nghiên cứu sản xuất giống rau màu kháng bệnh tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.
 
​Ngày 14/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Công nghệ Gen – Viet Tất Thành thuê đất để Đầu tư dự án Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và giống cây trồng mới tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 14/8/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6489/UBND-VX gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư vấn du học.  
 
​Ngày 13/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6443/KH-UBND về Kế hoạch phát triển y, dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
 
​Ngày 13/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
​Ngày 20/8/2015,UBND tỉnh ban hành văn bản số 6664/UBND-VX gửi các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
 
​Ngày 24/8/2015,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6725/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9 năm 2015).
 
​Ngày 14 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6489/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư vấn du học.
 
​Ngày 12 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: