Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. ​
 
​Ngày 15 tháng 1 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
Ngày 29/12/2015, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS,TP&TNXH ban hành báo cáo 491/BC-BCĐ-PV28 về kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN  và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2015. ​
 
Ngày 29/12/2015, Ban ATGT tỉnh ban hành Kế hoạch số 229/KH-BATGT về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. ​
 
Ngày 06/01/2016, Ban Chỉ đạo Đề án Sữa học đường tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
Ngày 28/12/2015, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 2626/KH-SVHTTDL về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
​Ngày 29/12/2015, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS,TP&TTXH  ban hành Kế hoạch số 383/KH-BCĐ-PV28 về mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
 
​Ngày 24/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 10830/UBND-NC gửi UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
 
​Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 10869/UBND-NC về việc thực hiện Thông báo số 400/TB-VPCP  ngày 16/12/2015 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020.  
 
Ngày 22/12/2015, Ban chỉ đạo PC.AIDS,TP và TTXH ban hành báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015.  
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: