Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 18 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016.
 
Ngày 03/3/2016, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.​
 
Ngày 02/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  số 1464/KH-UBND về công tác phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020.​
 
Ngày 21/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1997/KH-UBND chỉ đạo công tác triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.​
 
​Ngày 22 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 – 2020.
 
​Ngày 22 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai  thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BQP về việc Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
 
​Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCD9389 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.
 
Ngày 02/3/2016, UBND ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: