Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 16 tháng 2 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
 
​Ngày 01 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5068/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 01 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1825/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần DFB Hanco Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sữa bột và ngũ cốc dinh dưỡng GaBa DFB Hanco Việt Nam tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.
 
​Ngày 29 tháng 6 năm 2015, Ban Chỉ đạo Đề án 343 tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-BCĐ về việc Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2015.
 
​Ngày 25 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4840/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
 
​Ngày 10/6/2015, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG về việc tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 3 năm 2015.
 
​Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành văn bản số 94/KH-BATGT về việc tổ chức “Vui hè cùng an toàn giao thông năm 2015”.
 
​Ngày 17 tháng 6 năm 2015, Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.
 
​Ngày 15/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4478/KH-UBND về việc lập trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020.
 
​Ngày 15/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4477/KH-UBND về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015-2020.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: