Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 17 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7509/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
 
​Ngày 23/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistics tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 24 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7812/KH-UBND về việc Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2015.
 
Ngày 27/8/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành văn bản số 142/BATGT về việc tuyên truyền, xử lý vi phạm trong hoạt động xe tải theo lộ trình quy định. ​
 
​Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 5278/SGTVT-VTPT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06/08/2015 của Chính phủ đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng xe ô tô gửi Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, các Doanh nghiệp vận tải, các Hợp tác xã DVVT.
 
​Ngày 16/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.      
 
​Ngày 16/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 10/9/2015,UBND tỉnh ban hành văn bản số 7330/UBND-CNN gửi các Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
 
​Ngày 04/9/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh có công văn số 146/BATGT gửi Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Trưởng ban ATGT thành phố Biên Hòa về việc tập trung xử lý dứt điểm vi phạm về sử dụng lòng đường, xe tải ben để đá rơi vãi trên Quốc lộ 1K, đường tỉnh 760.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: