Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 09 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3891/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 15/12/2014, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 10307/SGTVT-VTPT gửi các sở, ban, ngành, các huyện thị về việc phối hợp tổ chức đưa rước công nhân, sinh viên – học sinh về quê đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
 
Ngày 08 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thù lao hàng tháng và một số chế độ hỗ trợ đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện; mức thù lao cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
 
​Ngày 12/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 09/12/2014, Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người năm 2014.
 
​Ngày 09/12/2014, Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh có báo cáo đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.
 
​Ngày 05/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3866/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Phát triển xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa – xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.
 
​Ngày 05/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 197/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 03/12/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11348/KH-UBND về việc phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
 
​Ngày 08/12/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11438/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030” trên địa bàn tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: