Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 23/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.
 
​Ngày 20/1/2015, UBND tỉnh ra thông báo số 500/TB-UBND về việc thống nhất sử dụng biểu trưng tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 21/01/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014.
 
​Ngày 23/01/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 686/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014, phương hướng công tác cải cách hành chính năm 2015.
 
​Ngày 12/01/2015, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Đồng Nai ban hành báo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
 
​Ngày 09/01/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐPH về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 17/11/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
 
​Ngày 13/01/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
 
​Ngày 12/01/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua các cấp và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước năm 2015.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: