Liên kết website


Thông báo

Thông báo xét tuyển viên chức ngành giáo dục TP Biên Hòa, năm học 2013-2014

Đăng ngày: 05/08/2013
Tiêu đề thông báo:Thông báo xét tuyển viên chức ngành giáo dục TP Biên Hòa, năm học 2013-2014
Nội dung thông báo:

Toàn văn thông báo số 11/TB-HĐXTVC ngày 08/7/2013 của Hội đồng xét tuyển viên chức 

file đính kèm: TBTDVC thanh pho Bien Hoa.pdf

Ngày bắt đầu:05-08-2013
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Phòng CBCC - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai