Liên kết website


Thông báo

Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai năm 2012 (sau khi phúc khảo).

Đăng ngày: 30/01/2013
Tiêu đề thông báo:Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai năm 2012 (sau khi phúc khảo).
Nội dung thông báo:

 

​UBND TỈNH ĐỒNG NAI
HĐTD CÔNG CHỨC
 
 
 
THÔNG BÁO
 
Kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai
Khóa thi ngày 24 và 25/11/2012 tại trường Đại học Đồng Nai
(sau khi phúc khảo)
 
    ​Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai;
 
     Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả điểm thi sau khi phúc khảo kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đồng Nai khóa thi ngày 24 và 25/11/2012 tại Hội đồng thi trường Đại học Đồng Nai như sau:
 
(có danh sách điểm kèm theo).
 
     Căn cứ kết quả thi tuyển đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, Sở Nội vụ sẽ ban hành quyết định tuyển dụng cho các thí sinh trúng tuyển theo nguyên tắc: từng vị trí tuyển dụng sẽ chọn trong các thí sinh có kết quả điểm thi “ Đạt” và có điểm số từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển (nhu cầu có thông báo trên website tỉnh).
 
* Ghi chú : Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 
Cách tính điểm
 
1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
 
2. Điểm các môn thi được tính như sau:
 
    a) Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
 
    b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
 
    c) Môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
 
3. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành viết (hệ số 2), môn nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm và điểm ưu tiên (nếu có).
 
- Thời gian được tuyển dụng: ngày 01/3/2013.
 
     Hội đồng tuyển dụng xin thông báo, mọi thắc mắc đề nghị thí sinh liên hệ số điện thoại: 0613.947241.
 
                                    TM. HỘI ĐỒNG
 
                                    KT. CHỦ TỊCH
 
                                    PHÓ CHỦ TỊCH
 
                                    PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
 
                                    Nguyễn Kim Hiệp

 

File đính kèm:

Diem thi cong chuc tinh huyen 2012_ sau khi phuc khao.xls Diem thi cong chuc tinh huyen 2012.xls

Diem thi cong chuc cap xa 2012_ sau khi phuc khao.xls Diem thi cong chuc cap xa 2012.xls

Ngày bắt đầu:30-01-2013
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Phòng CBCC - Sở Nội vụ