Liên kết website


Trang chủThông tin kinh tế, xã hội

Lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai

Đăng ngày: 03/03/2013
Ngày 28-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến các sở ngành, địa phương về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Vấn đề được nhiều đại biểu có ý kiến là đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, thời hạn sử dụng đất và giá đất. ​
Dự thảo sửa đổi luật đề nghị tăng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp với cây hàng năm lên 50 năm, tăng hạn điền lên gấp 10 lần. Với quy hoạch các dự án nếu quá thời gian 12 tháng sẽ bị thu hồi đất và người có đất bị thu hồi sẽ không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp và thanh toán giá trị đã đầu tư vào đất, tài sản gắn liền với đất. Đồng thời giá đất sẽ được điều chỉnh 5 năm một lần… Dự thảo Luật này sẽ tiếp tục đưa ra lấy ý kiến người dân và các cơ quan, ban ngành để tiếp tục hoàn thiện.
 
       Hương Giang