Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013.

Đăng ngày: 02/01/2013
​Ngày 21/12/2012 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 10259/KH-UBND  Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013.

​Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nâng cao nhận thức về ý nghĩa  và tầm quan trọng của Cuộc vận động nhằm quán triệt toàn bộ trong hệ thống chính trị; các hoạt động thông tin tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực; tạo nhiều hoạt động mang ý nghĩa để phù hợp với tinh thần Cuộc vận động. Đồng thời UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành phải xây dựng kế hoạch cho từng lĩnh vực phục trách để triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, biết, hiểu đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt.
 Ngoài ra Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp về công tác tuyên truyền, thực hành tiết kiệm trong mua sắm công, công  tác hỗ trợ doanh nghiệp, người tiêu dùng, công  tác quản lý nhà nước; bên cạnh đó UBND tỉnh còn tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng  Sở, Ban ngành.

Xuân Trường 

Đính kèm file: 10259.pdf10259.pdf