Liên kết website


Thông báo

Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên 2013

Đăng ngày: 25/02/2013
Tiêu đề thông báo:Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên 2013
Nội dung thông báo:

​​Kế hoạch số 1361/KH-UBND, ngày 20/02/2013 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện công tác thanh niên 2013.

 
 
Tài liệu đính kèm:
 

 

Ngày bắt đầu:25-02-2013
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND Tỉnh Đồng Nai